Stichting Airborne Herdenkingen

Airborne Commemorations Foundation


The Battle of Arnhem, a bridge to the future
Privacy

De Stichting Airborne Herdenkingen(SAH) respecteert uw privacy. Wij erkennen uw behoefte aan controle over uw persoonlijke gegevens welke bij de SAH bekend zijn. Persoonlijke informatie is elke informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De SAH gebruikt deze informatie voor administratieve en statistische doeleinden, uitsluitend en alleen in het kader van uw belangstelling voor de herdenkingen. Om uw ervaringen met onze website te verbeteren zou de SAH tevens uw bezoek aan onze website kunnen analyseren. Ons beleid ten aanzien van de privacy van uw informatie omvat vijf hoofdgebieden.

Bewustzijn
De SAH vermeldt deze Privacy Verklaring om u te wijzen op ons privacybeleid wanneer u ervoor kiest uw persoonsgegevens aan ons op te geven. Wij zien er op toe dat dit privacybeleid uitgevoerd wordt binnen onze stichting.

Keus
De SAH zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen, zonder u in voorkomende gevallen vooraf daar van in kennis te stellen.

Toegang en accuratesse
De SAH beschermt uw persoonlijke gegevens. Wij maken het mogelijk de gegevens die de SAH van u heeft, te herzien en indien nodig bij te (laten) werken en te corrigeren.

Toezicht
De SAH is een voorstander van zelfregulering op het gebied van privacy. Wij richten ons op hetgeen door overheidsinstanties, zowel als consumentenorganisaties die zich bezig houden met de bescherming van de privacy van consumenten, aan richtlijnen wordt afgegeven.

GDPR/AVG
De SAH verzamelt geen aan personen gebonden gebruikersgegevens tijdens het bezoek aan de website. Uitgezonderd hiervan zijn naam en emailadres van diegene(n) die het contactformulier gebruiken om vragen te stellen. Deze gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt voor de beantwoording van de gestelde vragen en nimmer opgeslagen of bewaard in bestanden voor later gebruik, noch aan derden beschikbaar gesteld.

Oosterbeek, April 2018

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat u gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Cookies
Nieuwe telecommunicatiewet van kracht met onder andere het gebruik van cookies.
Per 1 juni 2012 is de nieuwe telecommunicatiewet van kracht geworden. Hierdoor zijn wij van rechtswege verplicht om u te informeren en uw goedkeuring te verkrijgen voor het gebruik van cookies. Graag leggen wij u uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom de website van de Stichting Airborne Herdenkingen hier gebruik van maakt. Wij gaan er vanuit dat u onze website ook in de toekomst wilt blijven bezoeken. Dan kan zonder enige vorm van inbreuk op uw privacy. U kunt cookies uitschakelen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Wat zijn Cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Waarom gebruikt de SAH cookies?
Cookies geeft ons inzicht over het bezoek aan onze website, hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar u blijven verbeteren.

Wat doen Cookies?
Cookies plaatsen een bestand op uw computer. In dit bestand zit informatie over uw bezoek op deze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meten hoelang u op een bepaalde pagina zit.
Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren ’90 zonder incidenten gebruikt.

Als u dit venster sluit, dan gaan wij er van uit dat u de inhoud gelezen en begrepen heeft.

All rights reserved! ©

You cannot right-click content of this page.