Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Airborne Herdenkingen:   Het vaststellen van het officiële programma van de herdenkingen van de Slag om Arnhem, het coördineren van en het (doen) uitvoeren van de daarmee verband houdende aangelegenheden. Verschillende organisaties die betrokken zijn bij de herdenkingen, de gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum en de provincie Gelderland zijn vertegenwoordigd in de SAH.

 

Registratie:
De SAH staat bij de Kamer van Koophandel (Arnhem) vermeld onder nummer 41051662.

 

Ondersteuning:
Indien u de doelstelling van de SAH onderschrijft en wilt doneren kunt u contact opnemen met de SAH dan wel uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL73ABNA0536666199.

para drop Ginkelse Hei©
© 2017-2020 Stichting Airborne Herdenkingen